Aktualności

17 sierpnia – BOK i Kasa nieczynne

Informujemy, że w dniu 17 sierpnia tj. poniedziałek Biuro Obsługi Klienta oraz Kasa będą nieczynne. Dzień 17 sierpnia został wyznaczony jako dzień wolny od pracy w zamian za święto wypadające w sobotę 15 sierpnia.

Czytaj dalej »

WAŻNE !! – zmiana godzin przyjmowania w Biurze Obsługi Klienta

Informujemy, że w dniu 24.07.2020 tj piątek oraz w dniu 27.07.2020 tj. poniedziałek Biuro Obsługi Klienta jest NIECZYNNE. W sprawach bardzo pilnych prosimy o kontakt mailowy:📧 sekretariat@mpecnowytarg.pl lub📧 bok@mpecnowytarg.plalbo pod numerem telefonu:☎️ 534 337 550 Za wszelkie utrudnienia bardzo przepraszamy.

Czytaj dalej »

Pomoc dla Tosi #GaszynChallenge

Otrzymaliśmy nominację do #gaszynchallenge. Oczywiście włączamy się do pomocy dla chorej Tosi i w tak słusznej sprawie przyjęliśmy wyzwanie‼️ Efekty można zobaczyć na https://www.facebook.com/mpecnowytarg/ . Do podjęcia wyzwania nominujemy:✅ firmę ERION o. Katowice✅ Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Dębica✅ MPEC Tarnów Serdecznie zachęcamy wszystkich do przyłączenia się i wsparcia zbiórki ❤️ Więcej informacji można znaleźć pod adresem https://www.siepomaga.pl/ocalic-tosie

Czytaj dalej »

ZMIANA SPOSOBU PRZYJMOWANIA STRON W BIURZE OBSŁUGI KLIENTA

Procedura przyjmowania stron w MPEC Nowy Targ Sp. z o.o. od dnia 20.05.2020r. Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Nowy Targ Sp. z o.o. informuje iż w związku z ogłoszonym stanem epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 Spółka pracuje niezmiennie w dalszym ciągu od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 15. Jednakże następuje zmiana sposobu przyjmowania stron w siedzibie przy ul. Powstańców Śląskich 1 w Nowym Targu. Wyłączona jest bezpośrednia obsługa zainteresowanych za wyjątkiem

Czytaj dalej »

Nowa inwestycja- obiekty parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa

4 maja 2020r. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Nowy Targ Sp. z o.o. rozpoczęło kolejną dużą inwestycję, podłączenie 5 obiektów parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa : wikarówki, piętrowego domu i Domu Katechetycznego przy ul. Królowej Jadwigi oraz kościół i plebanie. Zakończenie prac planowane jest na okres letni tego roku. Działania te to kolejny etap starania się o redukcję niskiej emisji naszego miasta.

Czytaj dalej »

MPEC Nowy Targ Sp. z o.o. otrzymało certyfikat „PreQurs”

Z radością informujemy, że Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Nowy Targ Sp. z o.o. otrzymało certyfikat „PreQurs” !!!! Są to pierwsze w świecie certyfikaty systemów ciepłowniczych poświadczające o emisji zanieczyszczeń do powietrza. Taki certyfikat jest potwierdzeniem krajowych klas redukcji i krotności obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń do powietrza ciepła systemowego dostarczanego przez MPEC Nowy Targ Sp. z o.o. w odniesieniu do referencyjnej, lokalnej kotłowni kotłowej. Potwierdzeniem przyznania ww. certyfikatu jest tabliczka

Czytaj dalej »

Ciepła woda

Cie­pła woda użyt­kowa to zawsze woda wodo­cią­gowa – tyle, że ogrzana przez cie­pło sys­te­mowe w węźle ciepl­nym zamon­to­wa­nym w budynku.

Takie roz­wią­za­nie ma wiele zalet.

W swoim miesz­ka­niu zysku­jesz miej­sce, które dotych­czas zaj­mo­wał pie­cyk elek­tryczny lub gazowy, jed­nak waż­niej­sze od wzglę­dów este­tycz­nych są kwe­stie bez­pie­czeń­stwa.

Nie musisz się wię­cej mar­twić o prze­glądy tech­niczne i szczel­ność insta­la­cji, bo do swo­jego miesz­ka­nia wpusz­czasz tylko cie­płą wodę, możesz więc spać spo­koj­nie.

Oszczędność

Opty­ma­li­zuj koszty ogrze­wa­nia.

Sprawdź, czy w Twoim budynku zain­sta­lo­wana jest auto­ma­tyka pogo­dowa. Przy jej uży­ciu cie­pło sys­te­mowe dostar­czane jest zawsze, gdy na dwo­rze zrobi się chłod­niej, a w cie­płe dni dostawa jest auto­ma­tycz­nie prze­ry­wana.

Nie musisz o niczym pamię­tać. Dzięki temu nie pono­sisz też zbęd­nych kosz­tów ogrze­wa­nia.

Warto oszczędzać.

Ekologia

Korzy­stając z cie­pła sys­te­mo­wego ogrze­wasz miesz­ka­nie, a nie całą pla­netę.

Firmy pro­du­ku­jące cie­pło prze­strze­gają suro­wych norm ochrony śro­do­wi­ska i emitują znacznie mniej zanieczyszczeń niż indywidualne piece.

To znacz­nie zdrow­sze, niż tysiące komi­nów na dachach miej­skich domów.

Wygoda

Ciesz się kom­fortem, który daje cie­pło sys­te­mowe. Nie musisz trosz­czyć się o prze­glądy urzą­dzeń, ani o zakup opału.

Z cie­pła sys­te­mo­wego i cie­płej wody korzy­stasz zawsze gdy masz na to ochotę. Masz ciepło i już!

To takie wygodne.

Bezpieczeństwo

Pamię­taj, że na bezpieczeństwo naszych najbliższych ma wpływ także spo­sób ogrze­wa­nia.

Nie ryzy­kuj bez potrzeby, a do miesz­ka­nia wpusz­czaj tylko cie­płą wodę. O to, aby wszystko dzia­łało jak należy, codzien­nie dbają fachowcy z firm dostar­cza­ją­cych cie­pło sys­te­mowe.

Możesz czuć się bez­piecz­nie. Codzien­nie.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez MPEC Nowy Targ Sp. z o.o.

Od 25 maja 2018 roku w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.), tzw. RODO.
Aby uzyskać szczegółowe informacje, dotyczące przetwarzania danych osobowych w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Nowy Targ Spółka z o.o. z siedzibą w Nowym Targu , które jest Administratorem Danych Osobowych,:

  • pisząc na adres pocztowy Spółki: MPEC Nowy Targ Spółka z o.o., ul. Powstańców Śląskich 1, 34-400 Nowy Targ ,
  • pisząc na adres elektroniczny: urszula.rybnik@mwlibra.pl,

Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Nasz serwis internetowy używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych i funkcjonalnych.  Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Skip to content