Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Nowy Targ Sp. z o.o.
mpec_zapewnia_dobry_klimat
mpec_zapewnia_dobry_klimat
mpec_zapewnia_dobry_klimat
mpec_zapewnia_dobry_klimat
mpec_zapewnia_dobry_klimat
sprwdz nową taryfę

Trwa rekrutacja
na jedno stanowisko pracy.
Sprawdź szczegóły.

mpec_zapewnia_dobry_klimat

NASZ WSPÓLNY CEL
czyste powietrze
w Nowym Targu

mpec_mapa zasiegu

Stale pracujemy nad zwiększaniem zasięgu naszej sieci ciepłowniczej

mpec_chcesz zostac naszym klientem

Chcesz zostać naszym Klientem?

previous arrow
next arrow

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Nowy Targ Sp. z o.o. rozpoczęło bardzo dynamiczną rozbudowę istniejącej sieci ciepłowniczej, przyłączenia nowych odbiorców oraz remont istniejącej sieci.

Planowane przedsięwzięcie obejmuje rozwój osiedlowej sieci ciepłowniczej w ścisłym centrum miasta oraz rozbudowę osiedlowej sieci ciepłowniczej w świetle ulic usytuowanych w południowej części miasta, a także modernizację istniejących osiedlowych sieci ciepłowniczych.

Działania Spółki ukierunkowane są na docelowe wykorzystanie energii geotermalnej w celu zmniejszenia emisyjności w regionie.

 

Dlaczego warto nas wybrać ?

Pro­du­kujemy ciepło w cie­płow­niach, skąd za pomocą sieci cie­płow­ni­czych (sys­temu ruro­cią­gów) dostar­czane je do budyn­ków pod posta­cią bar­dzo cie­płej wody.

To cał­ko­wi­cie bez­pieczny pro­dukt, zapew­nia­jący ogrze­wa­nie i cie­płą wodę, dostar­czany do budyn­ków przez sys­temy miej­skie.

Zapew­niamy kon­ku­ren­cyjne cenowo cie­pło i nie wymagamy prak­tycz­nie żad­nego zaan­ga­żo­wa­nie ze strony użyt­kow­nika.

Nasz system jest bez­ob­słu­gowy, eko­no­miczny i dostępne przez cały rok.

Dostarczamy ciepło do Twojego domu

Co to jest ciepło systemowe?

Cie­pło pro­du­ko­wane jest w elek­tro­cie­płow­niach lub cie­płow­niach, skąd za pomocą sieci cie­płow­ni­czych (sys­temu ruro­cią­gów) dostar­czane jest do budyn­ków pod posta­cią bar­dzo cie­płej wody.

Z cie­pła syste­mowego codzien­nie korzysta ponad 15 mln Pola­ków.

To cał­ko­wi­cie bez­pieczny pro­dukt, zapew­nia­jący ogrze­wa­nie i cie­płą wodę, dostar­czany do budyn­ków przez sys­temy miej­skie.

 

Ciepła woda

Wygoda

Ekologia

Dostarczamy ciepło do Twojego domu
adv-04

Pewnie

adv-05

Oszczędnie

Bezpiecznie

Zapew­nia kon­ku­ren­cyjne cenowo cie­pło i nie wymaga prak­tycz­nie żad­nego zaan­ga­żo­wa­nie ze strony użyt­kow­nika.

Jest bez­ob­słu­gowe, eko­no­miczne i dostępne przez cały rok.

Aktualności

MPEC Nowy Targ

Wizyta studyjna na Islandii

W dniach 25-29.09.2023 r., w ramach Projektu EOG „Budowanie zdolności kluczowych zainteresowanych stron w dziedzinie energii geotermalnej”, przedstawiciel  MPEC Nowy Targ – Dyrektor Techniczny

Czytaj dalej »
Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
3 tygodnie temu
MPEC Nowy Targ

Informujemy, że w związku z rozbudową sieci i wykonaniem przyłącza ciepłowniczego w dniu 15.11.2023r. tj. środa, między godziną 10:00 a 15:00 nastąpi chwilowe wstrzymanie dostaw ciepła dla nieruchomości przy ul. Brzozowej, ul. Królowej Jadwigi 1A, 2, 4 oraz ul. Szaflarskiej 30, 32, 34, 38, 40.

Za utrudnienia przepraszamy.
... Pokaż więcejPokaż mniej

4 tygodnie temu
MPEC Nowy Targ

Uprzejmie informujemy, że dnia 10 listopada 2023 roku Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Nowy Targ Sp. z o.o. będzie nieczynne.
10 listopada 2023 roku jest dniem wolnym od pracy w zamian za dzień świąteczny 11 listopada 2023 roku przypadający w sobotę.
... Pokaż więcejPokaż mniej

4 tygodnie temu
MPEC Nowy Targ

🇵🇱Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Nowym Targu🇵🇱 ... Pokaż więcejPokaż mniej

1 miesiąc temu
MPEC Nowy Targ

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Nowy Targ Sp. z o.o. MPEC Nowy Targ ubiega się o tytuł "Średni Przedsiębiorca Ziem Górskich" w głosowaniu organizowanym przez Koalicję Marek Ziem Górskich.
Na MPEC Nowy Trag można głosować do 8 listopada br. do godz. 23:59 poprzez adres sites.google.com/pgit.pl/konkurs-kmzg-2020/g%C5%82osowanie
Kandydatura MPEC Nowy Targ przedstawiona jest pod adresem sites.google.com/pgit.pl/konkurs-kmzg-2020/kandydatury/%C5%9Bredni-przedsi%C4%99biorca-ziem-g%C3%...
Zapraszamy do głosowania na MPEC Nowy Targ.
... Pokaż więcejPokaż mniej

Załaduj więcej

Wizyta studyjna na Islandii

W dniach 25-29.09.2023 r., w ramach Projektu EOG „Budowanie zdolności kluczowych zainteresowanych stron w dziedzinie energii geotermalnej”, przedstawiciel  MPEC Nowy Targ – Dyrektor Techniczny

Czytaj dalej »

Bezpieczeństwo

Pamię­taj, że na bezpieczeństwo naszych najbliższych ma wpływ także spo­sób ogrze­wa­nia.

Nie ryzy­kuj bez potrzeby, a do miesz­ka­nia wpusz­czaj tylko cie­płą wodę. O to, aby wszystko dzia­łało jak należy, codzien­nie dbają fachowcy z naszej firmy.

Możesz czuć się bez­piecz­nie. Codzien­nie.

Wygoda

Ciesz się kom­fortem, który daje współpraca z naszym przedsiębiorstwem. Nie musisz trosz­czyć się o prze­glądy urzą­dzeń, ani o zakup opału.

Z cie­pła sys­te­mo­wego i cie­płej wody korzy­stasz zawsze gdy masz na to ochotę. Masz ciepło i już!

To takie wygodne.

Ekologia

Korzy­stając z naszych rozwiązań sys­te­mo­wych, ogrze­wasz miesz­ka­nie, a nie całą pla­netę.

Firmy pro­du­ku­jące cie­pło prze­strze­gają suro­wych norm ochrony śro­do­wi­ska i emitują znacznie mniej zanieczyszczeń niż indywidualne piece.

To znacz­nie zdrow­sze, niż tysiące komi­nów na dachach miej­skich domów.

Oszczędność

Opty­ma­li­zuj koszty ogrze­wa­nia.

Sprawdź, czy w Twoim budynku zain­sta­lo­wana jest auto­ma­tyka pogo­dowa. Przy jej uży­ciu, ciepło dostar­czane jest zawsze, gdy na dwo­rze zrobi się chłod­niej, a w cie­płe dni dostawa jest auto­ma­tycz­nie prze­ry­wana.

Nie musisz o niczym pamię­tać. Dzięki temu nie pono­sisz też zbęd­nych kosz­tów ogrze­wa­nia.

Warto oszczędzać.

Ciepła woda

Cie­pła woda użyt­kowa to zawsze woda wodo­cią­gowa – tyle, że ogrzana przez miejskie przedsiębiorstwo energetyki, w węźle ciepl­nym zamon­to­wa­nym w budynku.

Takie roz­wią­za­nie ma wiele zalet.

W swoim miesz­ka­niu zysku­jesz miej­sce, które dotych­czas zaj­mo­wał pie­cyk elek­tryczny lub gazowy, jed­nak waż­niej­sze od wzglę­dów este­tycz­nych są kwe­stie bez­pie­czeń­stwa.

Nie musisz się wię­cej mar­twić o prze­glądy tech­niczne i szczel­ność insta­la­cji, bo do swo­jego miesz­ka­nia wpusz­czasz tylko cie­płą wodę, możesz więc spać spo­koj­nie.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez MPEC Nowy Targ Sp. z o.o.

Od 25 maja 2018 roku w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.), tzw. RODO.
Aby uzyskać szczegółowe informacje, dotyczące przetwarzania danych osobowych w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Nowy Targ Spółka z o.o. z siedzibą w Nowym Targu , które jest Administratorem Danych Osobowych,:

  • pisząc na adres pocztowy Spółki: MPEC Nowy Targ Spółka z o.o., ul. Powstańców Śląskich 1, 34-400 Nowy Targ ,
  • pisząc na adres elektroniczny: urszula.rybnik@mwlibra.pl,

Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Nasz serwis internetowy używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych i funkcjonalnych.  Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Skip to content