Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Nowy Targ Sp. z o.o.
mpec_zapewnia_dobry_klimat
mpec_zapewnia_dobry_klimat
mpec_zapewnia_dobry_klimat
mpec_zapewnia_dobry_klimat
mpec_zapewnia_dobry_klimat
sprwdz nową taryfę

Trwa rekrutacja
na cztery stanowiska pracy.
Sprawdź szczegóły.

sprwdz nową taryfę
mpec_zapewnia_dobry_klimat

NASZ WSPÓLNY CEL
czyste powietrze
w Nowym Targu

mpec_mapa zasiegu

Stale pracujemy nad zwiększaniem zasięgu naszej sieci ciepłowniczej

mpec_chcesz zostac naszym klientem

Chcesz zostać naszym Klientem?

previous arrow
next arrow

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Nowy Targ Sp. z o.o. rozpoczęło bardzo dynamiczną rozbudowę istniejącej sieci ciepłowniczej, przyłączenia nowych odbiorców oraz remont istniejącej sieci.

Planowane przedsięwzięcie obejmuje rozwój osiedlowej sieci ciepłowniczej w ścisłym centrum miasta oraz rozbudowę osiedlowej sieci ciepłowniczej w świetle ulic usytuowanych w południowej części miasta, a także modernizację istniejących osiedlowych sieci ciepłowniczych.

Działania Spółki ukierunkowane są na docelowe wykorzystanie energii geotermalnej w celu zmniejszenia emisyjności w regionie.

 

Co to jest ciepło systemowe?

Cie­pło pro­du­ko­wane jest w elek­tro­cie­płow­niach lub cie­płow­niach, skąd za pomocą sieci cie­płow­ni­czych (sys­temu ruro­cią­gów) dostar­czane jest do budyn­ków pod posta­cią bar­dzo cie­płej wody.

Z cie­pła syste­mowego codzien­nie korzysta ponad 15 mln Pola­ków.

To cał­ko­wi­cie bez­pieczny pro­dukt, zapew­nia­jący ogrze­wa­nie i cie­płą wodę, dostar­czany do budyn­ków przez sys­temy miej­skie.

Zapew­nia kon­ku­ren­cyjne cenowo cie­pło i nie wymaga prak­tycz­nie żad­nego zaan­ga­żo­wa­nie ze strony użyt­kow­nika.

Jest bez­ob­słu­gowe, eko­no­miczne i dostępne przez cały rok.

Dostarczamy ciepło do Twojego domu

Co to jest ciepło systemowe?

Cie­pło pro­du­ko­wane jest w elek­tro­cie­płow­niach lub cie­płow­niach, skąd za pomocą sieci cie­płow­ni­czych (sys­temu ruro­cią­gów) dostar­czane jest do budyn­ków pod posta­cią bar­dzo cie­płej wody.

Z cie­pła syste­mowego codzien­nie korzysta ponad 15 mln Pola­ków.

To cał­ko­wi­cie bez­pieczny pro­dukt, zapew­nia­jący ogrze­wa­nie i cie­płą wodę, dostar­czany do budyn­ków przez sys­temy miej­skie.

 

Ciepła woda

Wygoda

Ekologia

Dostarczamy ciepło do Twojego domu
adv-04

Pewnie

adv-05

Oszczędnie

Bezpiecznie

Zapew­nia kon­ku­ren­cyjne cenowo cie­pło i nie wymaga prak­tycz­nie żad­nego zaan­ga­żo­wa­nie ze strony użyt­kow­nika.

Jest bez­ob­słu­gowe, eko­no­miczne i dostępne przez cały rok.

Aktualności

MPEC Nowy Targ

MPEC odchodzi od węgla

W dniu 23.04.2021 r. w siedzibie MPEC miało miejsce podpisanie umowy na realizację prac związanych z budową nowych, poza węglowych źródeł ciepła. Spółka planuje

Czytaj dalej »
Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
2 tygodnie temu
MPEC Nowy Targ

... Pokaż więcejPokaż mniej

2 miesiące temu
MPEC Nowy Targ
Z dumą informujemy, że w Plebiscycie Osobowość Roku organizowanym co rok przez Polska Press Sp. z o.o. oraz PRO media Sp. z o.o. Prezes MPEC Nowy Targ Sp. z o.o. Grzegorz Ratter zdobył tytuł :
Osobowości Roku 2020 w kategorii BIZNES w powiecie nowotarskim.
Bardzo się cieszymy 🎉👏💪
#MPEC #NowyTarg #osobowośćroku #biznesImage attachment

Z dumą informujemy, że w Plebiscycie Osobowość Roku organizowanym co rok przez Polska Press Sp. z o.o. oraz PRO media Sp. z o.o. Prezes MPEC Nowy Targ Sp. z o.o. Grzegorz Ratter zdobył tytuł :
Osobowości Roku 2020 w kategorii BIZNES w powiecie nowotarskim.
Bardzo się cieszymy 🎉👏💪
#MPEC #nowytarg #OsobowośćRoku #biznes
... Pokaż więcejPokaż mniej

Skomentuj na Facebooku

Gratulacje Panie Prezesie 👍💪

2 miesiące temu
MPEC Nowy Targ

INFORMACJA ‼️‼
Informujemy, że w dniu 30.07.2021r. tj. piątek Biuro Obsługi Klienta będzie czynne do godziny 12. Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu w poniedziałek tj. 02.08.2021r. od godziny 7.
... Pokaż więcejPokaż mniej

2 miesiące temu
MPEC Nowy Targ

Miło mi poinformować, że Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałą Nr 994/21 z dnia 15 lipca 2021 roku przyznał dofinansowanie dla projektu pn. „Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (sieć ciepłownicza, paliwa gazowe i biomasa) w mieście Nowy Targ”. 👉Kwota dofinansowania wynosi 3 866 899,55 zł.
W ramach przedmiotowego projektu planowana jest wymiana 189 starych źródeł centralnego ogrzewania na nowe ekologiczne media grzewcze, w tym: kotły gazowe 103 szt., kotły biomasowe 38 szt. oraz przyłącz do sieci ciepłowniczej 48 szt. Dodatkowo projekt obejmuje dofinansowanie do termomodernizacji budynków.

Jest to kolejny sukces Miasta Nowy Targ w pozyskiwaniu zewnętrznych środków na działania związane z ograniczaniem niskiej emisji. Pragnę przypomnieć, że w ostatnich latach Gmina Miasto Nowy Targ dwukrotnie pozyskała z RPOWM środki na wymiany kotłów: Poddziałanie 4.4.3 – 709 552,89 zł (wniosek rozliczony) oraz z Poddziałanie 4.4.2 – 1 749 529,00 zł (wniosek w trakcie rozliczania), a także w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w kwocie 1 101 750,00 zł.

O szczegółach dotyczących nowego programu dofinansowań poinformujemy mieszkańców po podpisaniu umowy z Województwem Małopolskim.

Wyrażam nadzieję, że pozyskane dodatkowe środki zewnętrzne będą kluczowym wsparciem dla podejmowanych przez nasz samorząd licznych działań mających na celu walkę o czyste powietrze.
... Pokaż więcejPokaż mniej

2 miesiące temu
MPEC Nowy Targ

Lato to czas zieleni, symbolizującej szczęście, nadzieję, wolność. Starajmy się spędzać jak najwięcej czasu na świeżym powietrzu, w otoczeniu kwiatów, drzew 🌳 Dostrzegajmy piękno tętniącej życiem przyrody. Wpuśćmy też trochę zieleni do swojego domu: rośliny, obrazy z zielonym krajobrazem, zielone dodatki - wszystko to pomoże nam odzyskać wewnętrzną harmonię. Otaczając się zielenią, łatwiej jest wrócić do równowagi, zregenerować siły i zrelaksować się po ciężkim dniu.

Czy zieleń jest obecna w Waszym życiu? 💚

#energiawżyciu
... Pokaż więcejPokaż mniej

Załaduj więcej

MPEC odchodzi od węgla

W dniu 23.04.2021 r. w siedzibie MPEC miało miejsce podpisanie umowy na realizację prac związanych z budową nowych, poza węglowych źródeł ciepła. Spółka planuje

Czytaj dalej »

Bezpieczeństwo

Pamię­taj, że na bezpieczeństwo naszych najbliższych ma wpływ także spo­sób ogrze­wa­nia.

Nie ryzy­kuj bez potrzeby, a do miesz­ka­nia wpusz­czaj tylko cie­płą wodę. O to, aby wszystko dzia­łało jak należy, codzien­nie dbają fachowcy z firm dostar­cza­ją­cych cie­pło sys­te­mowe.

Możesz czuć się bez­piecz­nie. Codzien­nie.

Wygoda

Ciesz się kom­fortem, który daje cie­pło sys­te­mowe. Nie musisz trosz­czyć się o prze­glądy urzą­dzeń, ani o zakup opału.

Z cie­pła sys­te­mo­wego i cie­płej wody korzy­stasz zawsze gdy masz na to ochotę. Masz ciepło i już!

To takie wygodne.

Ekologia

Korzy­stając z cie­pła sys­te­mo­wego ogrze­wasz miesz­ka­nie, a nie całą pla­netę.

Firmy pro­du­ku­jące cie­pło prze­strze­gają suro­wych norm ochrony śro­do­wi­ska i emitują znacznie mniej zanieczyszczeń niż indywidualne piece.

To znacz­nie zdrow­sze, niż tysiące komi­nów na dachach miej­skich domów.

Oszczędność

Opty­ma­li­zuj koszty ogrze­wa­nia.

Sprawdź, czy w Twoim budynku zain­sta­lo­wana jest auto­ma­tyka pogo­dowa. Przy jej uży­ciu cie­pło sys­te­mowe dostar­czane jest zawsze, gdy na dwo­rze zrobi się chłod­niej, a w cie­płe dni dostawa jest auto­ma­tycz­nie prze­ry­wana.

Nie musisz o niczym pamię­tać. Dzięki temu nie pono­sisz też zbęd­nych kosz­tów ogrze­wa­nia.

Warto oszczędzać.

Ciepła woda

Cie­pła woda użyt­kowa to zawsze woda wodo­cią­gowa – tyle, że ogrzana przez cie­pło sys­te­mowe w węźle ciepl­nym zamon­to­wa­nym w budynku.

Takie roz­wią­za­nie ma wiele zalet.

W swoim miesz­ka­niu zysku­jesz miej­sce, które dotych­czas zaj­mo­wał pie­cyk elek­tryczny lub gazowy, jed­nak waż­niej­sze od wzglę­dów este­tycz­nych są kwe­stie bez­pie­czeń­stwa.

Nie musisz się wię­cej mar­twić o prze­glądy tech­niczne i szczel­ność insta­la­cji, bo do swo­jego miesz­ka­nia wpusz­czasz tylko cie­płą wodę, możesz więc spać spo­koj­nie.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez MPEC Nowy Targ Sp. z o.o.

Od 25 maja 2018 roku w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.), tzw. RODO.
Aby uzyskać szczegółowe informacje, dotyczące przetwarzania danych osobowych w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Nowy Targ Spółka z o.o. z siedzibą w Nowym Targu , które jest Administratorem Danych Osobowych,:

  • pisząc na adres pocztowy Spółki: MPEC Nowy Targ Spółka z o.o., ul. Powstańców Śląskich 1, 34-400 Nowy Targ ,
  • pisząc na adres elektroniczny: rodo@mpecnowytarg.pl,

Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Nasz serwis internetowy używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych i funkcjonalnych.  Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Skip to content