O firmie

Aktualne ogłoszenia.

Inspektor / Specjalista ds. Zamówień i Umów

Zakres zadań:

 • Opracowywanie projektów umów,
 • Konsultowanie zapisów umów z Radcą Prawnym obsługującym Spółkę,
 • Przygotowywanie zamówień zlecanych przez Prezesa Spółki,
 • Prowadzenie ewidencji umów i zamówień udzielanych przez Spółkę,
 • Wykonywanie dokumentacji w zakresie udzielania zamówień publicznych,
 • Prowadzenie i ewidencja dokumentacji z udzielanych zamówień sektorowych i klasycznych,
 • Udział w pracach Komisji Przetargowej,
 • Przekazywanie wymaganych regulacjami prawnymi ogłoszeń oraz informacji o prowadzonych postępowaniach do stosownych organów Państwowych.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe,
 • Doświadczenie w zakresie prowadzenia procedur przetargowych,
 • Umiejętność obsługi komputera,
 • Znajomość procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych.

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia i wynagrodzenia.
 • Ciekawą, pełna wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie.
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Oferty zawierające CV oraz list motywacyjny, zgodę na przetwarzanie danych osobowych

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne z dopiskiem ” Inspektor / Specjalista ds. Zamówień i Umów” należy składać:

osobiście w Sekretariacie w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Nowy Targ Sp. z o.o. ul. Powstańców Śląskich 1
pocztą na adres: MPEC Nowy Targ Sp. z o.o. ul. Powstańców Śląskich 1, 34-400 Nowy Targ

bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: m.hoh@mpecnowytarg.pl w terminie do dnia 04.07.2021.

Nowy Targ, …………………………
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych zawartych w aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałem się informacjami administratora o przetwarzaniu danych oraz z prawami jakie przysługują mi na mocy powyższego Rozporządzenia.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki cieplnej Nowy Targ Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Targu ul. Powstańców Śląskich 1.
 2. Z Inspektorem danych osobowych można skontaktować się pod adresem e-mail: rodo@mpecnowytarg.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy Inspektor / Specjalista ds. Zamówień i Umów
 4.  w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Nowy Targ Sp. z o.o.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.  Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. W przypadku niepodania danych Pani/Pana kandydatura nie będzie brana pod uwagę w procesie rekrutacji.
 7. Dane będą przetwarzane do czasu zawarcia umowy o pracę z wybranym kandydatem do pracy. Dane osób niewybranych w procesie rekrutacyjnym dotyczącym zatrudnienia w wyniku niniejszego ogłoszenia rekrutacyjnego nie będą dalej przetwarzane i zostaną zniszczone w sposób uniemożliwiający ich wtórne pozyskanie.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 9. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Inżynier/Specjalista ds. Inwestycji

Zakres zadań:

 • Planowanie prac, opracowywanie harmonogramów inwestycji.
 • Prowadzenie negocjacji warunków współpracy z wykonawcami i dostawcami.
 • Koordynacja wykonania i pracy wykonawców.
 • Kontrola przebiegu oraz kosztów realizowanych projektów inwestycyjnych.
 • Rozliczanie inwestycji – kontrola budżetu.
 • Tworzenie analiz i sprawozdań zgodnie z obowiązującymi standardami raportowania.
 • Poszukiwanie dostawców i wykonawców poszczególnych prac budowlanych na potrzeby prowadzonych przez Spółkę projektów inwestycyjnych.
 • Uczestnictwo w odbiorach poszczególnych etapów nadzorowanych projektów, do odbioru końcowego włącznie.

Wymagania:

 • Doświadczenia w obszarze ofertowania lub nadzorowaniu projektów inwestycyjnych w obszarze budowlanym.
 • Znajomości rysunku technicznego – AutoCad.
 • Wykształcenia wyższego technicznego, mile widziane w zakresie instalacji, ciepłownictwa lub budownictwa.
 • Prawa jazdy kat. B.
 • Znajomości zagadnień kosztorysowania.
 • Znajomość Prawa Budowlanego i Prawa Energetycznego oraz procedur związanych z prowadzeniem procesu inwestycyjnego.

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia i wynagrodzenia.
 • Ciekawą, pełna wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie.
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Oferty zawierające CV oraz list motywacyjny, zgodę RODO

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne z dopiskiem „Inżynier/Specjalista ds. Inwestycji ” należy składać: osobiście w Sekretariacie w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Nowy Targ Sp. z o.o. ul. Powstańców Śląskich 1
pocztą na adres: MPEC Nowy Targ Sp. z o.o. ul. Powstańców Śląskich 1, 34-400 Nowy Targ
bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: m.hoh@mpecnowytarg.pl w terminie do dnia 04.07.2021:

Nowy Targ, …………………………
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych zawartych w aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałem się informacjami administratora o przetwarzaniu danych oraz z prawami jakie przysługują mi na mocy powyższego Rozporządzenia.

KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Informuję, że:
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki cieplnej Nowy Targ Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Targu ul. Powstańców Śląskich 1.
 2.  Z Inspektorem danych osobowych można skontaktować się pod adresem e-mail: rodo@mpecnowytarg.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy Inżynier/Specjalista ds. Inwestycji w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Nowy Targ Sp. z o.o.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. W przypadku niepodania danych Pani/Pana kandydatura nie będzie brana pod uwagę w procesie rekrutacji.
 6. Dane będą przetwarzane do czasu zawarcia umowy o pracę z wybranym kandydatem do pracy. Dane osób niewybranych w procesie rekrutacyjnym dotyczącym zatrudnienia w wyniku niniejszego ogłoszenia rekrutacyjnego nie będą dalej przetwarzane i zostaną zniszczone w sposób uniemożliwiający ich wtórne pozyskanie.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Monter urządzeń i instalacji ciepłowniczych.

Zakres zadań:

 • Udział w remontach i konserwacji urządzeń kotłowych wraz z układami i urządzeniami pomocniczymi,
 • Konserwacja, obsługa i udział w remontach sieci ciepłowniczej oraz węzłów cieplnych,
 • Usuwanie awarii urządzeń energetycznych,
 • Udział w montażach węzłów cieplnych,
 • Okresowe odczyty wodomierzy i liczników ciepła.

 

Wymagania:

 • Wykształcenie zawodowe,
 • Doświadczenie najlepiej na podobnym stanowisku,
 • Umiejętność spawania elektrycznego i/lub gazowego,
 • Doświadczenie w zakresie wykonywania prac instalacyjnych (hydraulicznych).

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia i wynagrodzenia.
 • Ciekawą, pełna wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie.
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Oferty zawierające CV oraz list motywacyjny, zgodę na przetwarzanie danych osobowych


Termin i miejsce składania dokumentów:


Wymagane dokumenty aplikacyjne z dopiskiem Monter urządzeń i instalacji ciepłowniczych.” należy składać:

osobiście w Sekretariacie w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Nowy Targ Sp. z o.o. ul. Powstańców Śląskich 1 pocztą na adres: MPEC Nowy Targ Sp. z o.o. ul. Powstańców Śląskich 1, 34-400 Nowy Targ

bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: m.hoh@mpecnowytarg.pl w terminie do dnia 04.07.2021:
Nowy Targ, …………………………

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych zawartych w aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałem się informacjami administratora o przetwarzaniu danych oraz z prawami jakie przysługują mi na mocy powyższego Rozporządzenia.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki cieplnej Nowy Targ Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Targu ul. Powstańców Śląskich 1.
 2.  Z Inspektorem danych osobowych można skontaktować się pod adresem e-mail: rodo@mpecnowytarg.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy Monter urządzeń i instalacji ciepłowniczych w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Nowy Targ Sp. z o.o.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. W przypadku niepodania danych Pani/Pana kandydatura nie będzie brana pod uwagę w procesie rekrutacji.
 6. Dane będą przetwarzane do czasu zawarcia umowy o pracę z wybranym kandydatem do pracy. Dane osób niewybranych w procesie rekrutacyjnym dotyczącym zatrudnienia w wyniku niniejszego ogłoszenia rekrutacyjnego nie będą dalej przetwarzane i zostaną zniszczone w sposób uniemożliwiający ich wtórne pozyskanie.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Elektromonter instalacji i urządzeń energetycznych


Zakres zadań:

 • Nadzór i bieżąca kontrola pracy urządzeń i układów elektrycznych,
 • Kontrola parametrów, zgodnie z harmonogramem pomiarów wyznaczonych parametrów,
 • Wykonywanie prac remontowych oraz bieżących napraw i konserwacji urządzeń i układów produkcyjno – dystrybucyjnych,
 • Serwis układów elektryczno – pomiarowych,
 • Serwis węzłów cieplnych,
 • Wykonywanie powierzonych prac montażowych.

Wymagania:

 • Wykształcenie zawodowe,
 • Doświadczenie w zakresie prac na układach elektrycznych,
 • Mile widziane doświadczenie w pracy w ruchu ciągłym,
 • Umiejętność obsługi komputera,
 • Uprawnienia zawodowe.

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia i wynagrodzenia.
 • Ciekawą, pełna wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie.
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Oferty zawierające CV oraz list motywacyjny, zgodę RODO
Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne z dopiskiem „Inspektor ds. przygotowania inwestycji – INW” należy składać:

osobiście w Sekretariacie w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Nowy Targ Sp. z o.o. ul. Powstańców Śląskich 1

pocztą na adres: MPEC Nowy Targ Sp. z o.o. ul. Powstańców Śląskich 1, 34-400 Nowy Targ

bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: m.hoh@mpecnowytarg.pl w terminie do dnia 04.07.2021:
 Nowy Targ, …………………………
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych zawartych w aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałem się informacjami administratora o przetwarzaniu danych oraz z prawami jakie przysługują mi na mocy powyższego Rozporządzenia.

KLAUZULA INFORMACYJNA


Informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki cieplnej Nowy Targ Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Targu ul. Powstańców Śląskich 1.
 2. Z Inspektorem danych osobowych można skontaktować się pod adresem e-mail: rodo@mpecnowytarg.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy Elektromonter instalacji i urządzeń energetycznych w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Nowy Targ Sp. z o.o.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. W przypadku niepodania danych Pani/Pana kandydatura nie będzie brana pod uwagę w procesie rekrutacji.
 6. Dane będą przetwarzane do czasu zawarcia umowy o pracę z wybranym kandydatem do pracy. Dane osób niewybranych w procesie rekrutacyjnym dotyczącym zatrudnienia w wyniku niniejszego ogłoszenia rekrutacyjnego nie będą dalej przetwarzane i zostaną zniszczone w sposób uniemożliwiający ich wtórne pozyskanie
 7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Ciepła woda

Cie­pła woda użyt­kowa to zawsze woda wodo­cią­gowa – tyle, że ogrzana przez cie­pło sys­te­mowe w węźle ciepl­nym zamon­to­wa­nym w budynku.

Takie roz­wią­za­nie ma wiele zalet.

W swoim miesz­ka­niu zysku­jesz miej­sce, które dotych­czas zaj­mo­wał pie­cyk elek­tryczny lub gazowy, jed­nak waż­niej­sze od wzglę­dów este­tycz­nych są kwe­stie bez­pie­czeń­stwa.

Nie musisz się wię­cej mar­twić o prze­glądy tech­niczne i szczel­ność insta­la­cji, bo do swo­jego miesz­ka­nia wpusz­czasz tylko cie­płą wodę, możesz więc spać spo­koj­nie.

Oszczędność

Opty­ma­li­zuj koszty ogrze­wa­nia.

Sprawdź, czy w Twoim budynku zain­sta­lo­wana jest auto­ma­tyka pogo­dowa. Przy jej uży­ciu cie­pło sys­te­mowe dostar­czane jest zawsze, gdy na dwo­rze zrobi się chłod­niej, a w cie­płe dni dostawa jest auto­ma­tycz­nie prze­ry­wana.

Nie musisz o niczym pamię­tać. Dzięki temu nie pono­sisz też zbęd­nych kosz­tów ogrze­wa­nia.

Warto oszczędzać.

Ekologia

Korzy­stając z cie­pła sys­te­mo­wego ogrze­wasz miesz­ka­nie, a nie całą pla­netę.

Firmy pro­du­ku­jące cie­pło prze­strze­gają suro­wych norm ochrony śro­do­wi­ska i emitują znacznie mniej zanieczyszczeń niż indywidualne piece.

To znacz­nie zdrow­sze, niż tysiące komi­nów na dachach miej­skich domów.

Wygoda

Ciesz się kom­fortem, który daje cie­pło sys­te­mowe. Nie musisz trosz­czyć się o prze­glądy urzą­dzeń, ani o zakup opału.

Z cie­pła sys­te­mo­wego i cie­płej wody korzy­stasz zawsze gdy masz na to ochotę. Masz ciepło i już!

To takie wygodne.

Bezpieczeństwo

Pamię­taj, że na bezpieczeństwo naszych najbliższych ma wpływ także spo­sób ogrze­wa­nia.

Nie ryzy­kuj bez potrzeby, a do miesz­ka­nia wpusz­czaj tylko cie­płą wodę. O to, aby wszystko dzia­łało jak należy, codzien­nie dbają fachowcy z firm dostar­cza­ją­cych cie­pło sys­te­mowe.

Możesz czuć się bez­piecz­nie. Codzien­nie.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez MPEC Nowy Targ Sp. z o.o.

Od 25 maja 2018 roku w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.), tzw. RODO.
Aby uzyskać szczegółowe informacje, dotyczące przetwarzania danych osobowych w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Nowy Targ Spółka z o.o. z siedzibą w Nowym Targu , które jest Administratorem Danych Osobowych,:

 • pisząc na adres pocztowy Spółki: MPEC Nowy Targ Spółka z o.o., ul. Powstańców Śląskich 1, 34-400 Nowy Targ ,
 • pisząc na adres elektroniczny: rodo@mpecnowytarg.pl,

Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Nasz serwis internetowy używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych i funkcjonalnych.  Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Skip to content