Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Nowy Targ Sp. z o.o.
mpec_zapewnia_dobry_klimat
mpec_zapewnia_dobry_klimat
mpec_zapewnia_dobry_klimat
mpec_zapewnia_dobry_klimat
mpec_zapewnia_dobry_klimat
sprwdz nową taryfę

Trwa rekrutacja
na jedno stanowisko pracy.
Sprawdź szczegóły.

mpec_zapewnia_dobry_klimat

NASZ WSPÓLNY CEL
czyste powietrze
w Nowym Targu

mpec_mapa zasiegu

Stale pracujemy nad zwiększaniem zasięgu naszej sieci ciepłowniczej

mpec_chcesz zostac naszym klientem

Chcesz zostać naszym Klientem?

previous arrow
next arrow

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Nowy Targ Sp. z o.o. rozpoczęło bardzo dynamiczną rozbudowę istniejącej sieci ciepłowniczej, przyłączenia nowych odbiorców oraz remont istniejącej sieci.

Planowane przedsięwzięcie obejmuje rozwój osiedlowej sieci ciepłowniczej w ścisłym centrum miasta oraz rozbudowę osiedlowej sieci ciepłowniczej w świetle ulic usytuowanych w południowej części miasta, a także modernizację istniejących osiedlowych sieci ciepłowniczych.

Działania Spółki ukierunkowane są na docelowe wykorzystanie energii geotermalnej w celu zmniejszenia emisyjności w regionie.

 

Co to jest ciepło systemowe?

Cie­pło pro­du­ko­wane jest w elek­tro­cie­płow­niach lub cie­płow­niach, skąd za pomocą sieci cie­płow­ni­czych (sys­temu ruro­cią­gów) dostar­czane jest do budyn­ków pod posta­cią bar­dzo cie­płej wody.

Z cie­pła syste­mowego codzien­nie korzysta ponad 15 mln Pola­ków.

To cał­ko­wi­cie bez­pieczny pro­dukt, zapew­nia­jący ogrze­wa­nie i cie­płą wodę, dostar­czany do budyn­ków przez sys­temy miej­skie.

Zapew­nia kon­ku­ren­cyjne cenowo cie­pło i nie wymaga prak­tycz­nie żad­nego zaan­ga­żo­wa­nie ze strony użyt­kow­nika.

Jest bez­ob­słu­gowe, eko­no­miczne i dostępne przez cały rok.

Dostarczamy ciepło do Twojego domu

Co to jest ciepło systemowe?

Cie­pło pro­du­ko­wane jest w elek­tro­cie­płow­niach lub cie­płow­niach, skąd za pomocą sieci cie­płow­ni­czych (sys­temu ruro­cią­gów) dostar­czane jest do budyn­ków pod posta­cią bar­dzo cie­płej wody.

Z cie­pła syste­mowego codzien­nie korzysta ponad 15 mln Pola­ków.

To cał­ko­wi­cie bez­pieczny pro­dukt, zapew­nia­jący ogrze­wa­nie i cie­płą wodę, dostar­czany do budyn­ków przez sys­temy miej­skie.

 

Ciepła woda

Wygoda

Ekologia

Dostarczamy ciepło do Twojego domu
adv-04

Pewnie

adv-05

Oszczędnie

Bezpiecznie

Zapew­nia kon­ku­ren­cyjne cenowo cie­pło i nie wymaga prak­tycz­nie żad­nego zaan­ga­żo­wa­nie ze strony użyt­kow­nika.

Jest bez­ob­słu­gowe, eko­no­miczne i dostępne przez cały rok.

Aktualności

MPEC Nowy Targ

Osobowość Roku 2023

Pragniemy poinformować, że prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Nowy Targ Sp. z o.o. został nominowany do tytułu „Osobowość Roku 2023” ,kategoria : Biznes,

Czytaj dalej »

Wyłączenie dostaw ciepła

INFORMACJA Informujemy, iż na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej od dnia 10.05.2024r. nastąpi wyłączenie dostaw ciepła w obiektach będących w administracji Nowotarskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, za wyjątkiem obiektów zasilanych

Czytaj dalej »
Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
1 miesiąc temu
MPEC Nowy Targ

📌Planowane wyłączenia dostaw ciepła w lipcu🗓📌

Wstępnie informujemy wszystkich odbiorców o planowanych wyłączeniach dostaw ciepła w dniach 17,18 lipca 2024r.
Szczegółowe informacje zostaną podane wszystkim odbiorcom wraz z rachunkiem rozliczeniowym za czerwiec.
... Pokaż więcejPokaż mniej

1 miesiąc temu
MPEC Nowy Targ

INFORMACJA ‼️ ‼️

Informujemy, że w dniu 14.06.2024r. tj. piątek, Biuro Obsługi Klienta oraz kasa będą nieczynne.
Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu w poniedziałek tj. 17.06.2024r.
... Pokaż więcejPokaż mniej

2 miesiące temu
MPEC Nowy Targ

INFORMACJA ‼️ ‼
Informujemy, że z uwagi na konieczność przeprowadzenia prac związanych z wyprowadzeniem przewodów energii elektrycznej produkowanej przez MPEC Nowy Targ Sp. z o.o. konicznym jest wstrzymanie dostaw prądu do nieruchomości przy ul. Powstańców Śląskich 1 w dniu 10.06.2024r. tj. poniedziałek.
W związku z powyższym Biuro Obsługi Klienta oraz kasa będą dostępne do godziny 13.
Za utrudnienia przepraszamy.
... Pokaż więcejPokaż mniej

2 miesiące temu
MPEC Nowy Targ

Informujemy, iż w wyniku prowadzonych przez MPEC Nowy Targ Sp. z o.o. inwestycji, zmierzających do poprawy ekologicznego wpływu na środowisko są prowadzone prace, które wymusiły usunięcie trzech sosen znajdujących się na naszym terenie przy ul. Kopernika.
Sosny zostały usunięte przez specjalistyczną firmę za zgodą stosownych organów.
W ich miejsce MPEC Nowy Targ Sp. z o.o. przeprowadzi nowe nasadzenie drzew, które w bardziej efektywny sposób wpłyną na poprawę środowiska.
... Pokaż więcejPokaż mniej

2 miesiące temu
MPEC Nowy Targ
Pragniemy poinformować, że prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Nowy Targ Sp. z o.o. został nominowany do tytułu Osobowość Roku 2023 ,kategoria : Biznes, w plebiscycie organizowanym przez Dziennik Polski oraz Gazetę Krakowską 😊😊😊Serdecznie zachęcamy do głosowania pod adresem:https://dziennikpolski24.pl/osobowosc-roku-2023/pl/2005131/pg/41757#osobowoscroku #biznes #MPECNowyTarg

Pragniemy poinformować, że prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Nowy Targ Sp. z o.o. został nominowany do tytułu "Osobowość Roku 2023" ,kategoria : Biznes, w plebiscycie organizowanym przez Dziennik Polski oraz Gazetę Krakowską 😊😊😊
Serdecznie zachęcamy do głosowania pod adresem:
dziennikpolski24.pl/osobowosc-roku-2023/pl/2005131/pg/41757

#osobowoscroku #biznes #MPECNowyTarg
... Pokaż więcejPokaż mniej

Skomentuj na Facebooku

Moje szczere gratulacje 👍👏👏

Załaduj więcej

Osobowość Roku 2023

Pragniemy poinformować, że prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Nowy Targ Sp. z o.o. został nominowany do tytułu „Osobowość Roku 2023” ,kategoria : Biznes,

Czytaj dalej »

Wyłączenie dostaw ciepła

INFORMACJA Informujemy, iż na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej od dnia 10.05.2024r. nastąpi wyłączenie dostaw ciepła w obiektach będących w administracji Nowotarskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, za wyjątkiem obiektów zasilanych

Czytaj dalej »

Bezpieczeństwo

Pamię­taj, że na bezpieczeństwo naszych najbliższych ma wpływ także spo­sób ogrze­wa­nia.

Nie ryzy­kuj bez potrzeby, a do miesz­ka­nia wpusz­czaj tylko cie­płą wodę. O to, aby wszystko dzia­łało jak należy, codzien­nie dbają fachowcy z naszej firmy.

Możesz czuć się bez­piecz­nie. Codzien­nie.

Wygoda

Ciesz się kom­fortem, który daje współpraca z naszym przedsiębiorstwem. Nie musisz trosz­czyć się o prze­glądy urzą­dzeń, ani o zakup opału.

Z cie­pła sys­te­mo­wego i cie­płej wody korzy­stasz zawsze gdy masz na to ochotę. Masz ciepło i już!

To takie wygodne.

Ekologia

Korzy­stając z naszych rozwiązań sys­te­mo­wych, ogrze­wasz miesz­ka­nie, a nie całą pla­netę.

Firmy pro­du­ku­jące cie­pło prze­strze­gają suro­wych norm ochrony śro­do­wi­ska i emitują znacznie mniej zanieczyszczeń niż indywidualne piece.

To znacz­nie zdrow­sze, niż tysiące komi­nów na dachach miej­skich domów.

Oszczędność

Opty­ma­li­zuj koszty ogrze­wa­nia.

Sprawdź, czy w Twoim budynku zain­sta­lo­wana jest auto­ma­tyka pogo­dowa. Przy jej uży­ciu, ciepło dostar­czane jest zawsze, gdy na dwo­rze zrobi się chłod­niej, a w cie­płe dni dostawa jest auto­ma­tycz­nie prze­ry­wana.

Nie musisz o niczym pamię­tać. Dzięki temu nie pono­sisz też zbęd­nych kosz­tów ogrze­wa­nia.

Warto oszczędzać.

Ciepła woda

Cie­pła woda użyt­kowa to zawsze woda wodo­cią­gowa – tyle, że ogrzana przez miejskie przedsiębiorstwo energetyki, w węźle ciepl­nym zamon­to­wa­nym w budynku.

Takie roz­wią­za­nie ma wiele zalet.

W swoim miesz­ka­niu zysku­jesz miej­sce, które dotych­czas zaj­mo­wał pie­cyk elek­tryczny lub gazowy, jed­nak waż­niej­sze od wzglę­dów este­tycz­nych są kwe­stie bez­pie­czeń­stwa.

Nie musisz się wię­cej mar­twić o prze­glądy tech­niczne i szczel­ność insta­la­cji, bo do swo­jego miesz­ka­nia wpusz­czasz tylko cie­płą wodę, możesz więc spać spo­koj­nie.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez MPEC Nowy Targ Sp. z o.o.

Od 25 maja 2018 roku w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.), tzw. RODO.
Aby uzyskać szczegółowe informacje, dotyczące przetwarzania danych osobowych w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Nowy Targ Spółka z o.o. z siedzibą w Nowym Targu , które jest Administratorem Danych Osobowych,:

  • pisząc na adres pocztowy Spółki: MPEC Nowy Targ Spółka z o.o., ul. Powstańców Śląskich 1, 34-400 Nowy Targ ,
  • pisząc na adres elektroniczny: urszula.rybnik@mwlibra.pl,

Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Nasz serwis internetowy używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych i funkcjonalnych.  Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Skip to content